Huvudmeny

Försvaret Linköping

50 kbm Diesel och 20 kbm Bensin

 

Dieselsidan

Dieselsidan

Bensinsidan

 

Servicecontainer

 

Glykol och spolarvätskakoncentrat förvaras i brandklassat förråd och blandas inline.

 

Slangrullar för distribution av vatten, glykol, spolarvätska.