Huvudmeny

St1 Rimbo

Vi har utfört drivmedelsarbeten. RÖR 2022, på stationen.

Samtliga drivmedelsledningar, oljeavskiljare m.m. är bytt och nya spillzoner har anlagts