Huvudmeny

Oljebolagens servicepartner

BR SOLUTIONS AB projekterar, bygger, underhåller och sanerar bensinstationer. Vi har jobbat för oljebranschen sedan 1963 och utvecklar kontinuerligt servicetjänster för både befintliga och nya kunder.

Idag är vi marknadens mest kompletta servicepartner för oljebolag som söker en effektiv helhetsleverantör.

Service

Vårt servicenätverk täcker hela Sverige. Vi servar allt som rör bensinstationer och utför reparationer på alla förekommande fabrikat på marknaden.

BR SOLUTIONS AB utför årligen ca 30 000 serviceuppdrag.

Som kund hos oss kan du alltid känna dig trygg. Alla serviceoperatörer har gedigen erfarenhet. Vår digitala plattform och helpdeskcenter ger dig pålitlig, kostnadseffektiv och mätbar service.

Entreprenad

BR SOLUTIONS AB bygger drivmedelsanläggningar med tillhörande installationer och teknisk utrustning. Oavsett vad du behöver så kan vi ta hand om hela projektet – från mindre enheter som t ex cisterner till installation av kompletta bensinstationer. Vi använder alltid den senaste tekniken med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vår moderna maskinpark uppfyller Euro 6 och personalen har givetvis alla erforderliga certifikat.

Facility services

Vårt serviceteam jobbar i nära samarbete med vår FS-personal som kan hjälpa till med allt som rör en bensinstation.

FS-personalen ombesörjer det förebyggande arbetet och vi har i samarbete med våra kunder byggt upp ett åtgärdsprogram där brister och åtgärdsförslag rapporteras till beställaren.

Senaste uppdragen

Visa alla uppdrag