BR Solutions

Projekterar, bygger, underhåller och sanerar drivmedelsanläggningar.
Vi är marknadens mest kompletta servicepartner för dig som söker en effektiv helhetsleverantör.

Läs mer

Service

BR SOLUTIONS servicenätverk täcker hela Sverige och vi utför årligen över 30.000 serviceuppdrag. Vi servar allt som rör drivmedelsanläggningar, pumpar, laddstolpar och tillhörande fastigheter. Våra servicetekniker utför planerade eller akuta reparationer på alla förekommande modeller och fabrikat på marknaden. Vi använder alltid den senaste tekniken, för minsta möjliga miljöpåverkan.

Entreprenad

BR SOLUTIONS bygger drivmedelsanläggningar med tillhörande installationer och teknisk utrustning.
Oavsett vad du behöver så kan vi ta hand om hela projektet – från mindre enheter som cisterner till installation av kompletta drivmedelsanläggningar, vilken drivmedelstyp det än gäller. Vi är en helhetsentreprenör som utför både nybyggnation och ombyggnation.

Fastighetsservice

BR SOLUTIONS är din kompletta partner gällande fastighetsservice för bränslestationer.
Våra fastighetstekniker installerar, reparerar, underhåller och förnyar allt som
rör din fastighet, inklusive byggnader och dess installationer. Vi har även ett förebyggande åtgärdsprogram där eventuella brister och åtgärdsförslag rapporteras in till dig som beställare.

Miljö

BR SOLUTIONS AB utför alla slags tjänster inom spolning, sugning eller grävning med våra 3 st. helt nya arbetsfordon. Kombispolbilen med ADR klassning och hetvattenhögtryckstvätt, Torrsugen för torra och blöta massor samt Grävsugen för svåråtkomlig och komplicerad schaktning. Vi hjälper er med alla slags uppdrag inom spolning, tömning, besiktning oljeavskiljare, bränsleflytt, sanering eller tvätt m.m. Uppstår det farligt avfall i er verksamhet så kan ni räkna med att vi tar hand om det på ett miljömässigt och säkert sätt samt rapporterar till Naturvårdsverket vid behov.

Miljödiplomering

Omdiplomering för vårt miljöarbete

Gasum Sundsvall

Pågående nybyggnation av tankanläggning för Gasum.

Ecodriving

Alla våra tekniker är nu ecodriving-certifierade!

Om BR SOLUTIONS AB

BR SOLUTIONS AB utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön på din anläggning och är ledande i byggrelaterade tjänster, produktutveckling och service. För oss är service synonymt med kundtillfredsställelse. Därför säljer vi entreprenader, service och tilläggstjänster med varaktigt mervärde.
Befintliga och nya kunder har varierande behov. Därför utvecklar vi ständigt vårt utbud för att ligga i fas med marknadens krav. Det har vi gjort ända sedan 1963.

Följ Oss På Facebook

FÖLJ OSS PÅ LinkedIn

Bilder från Instagram

Senaste uppdragen

Utökat till service24h på Gasum tankstationer

Utökat till service24h på Gasum tankstationer

24/7 Service, CNG, Gas, Gasum, LBG, LNG

Mobil elbilsladdning

Mobil elbilsladdning

Circle K, EL, elbilsladdning

Vi är stolta leverantörer till:

 
 
 
 

SAMARBETEN

 
 
 

KONTAKTA OSS OM NI HAR FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR.

Snabbanslutning