Huvudmeny

Din kompletta servicepartner

BR SOLUTIONS AB projekterar, bygger, underhåller och sanerar drivmedelsanläggningar inklusive byggnader och dess installationer. Vi har jobbat för drivmedelsbranschen och industrin sedan 1963 och utvecklar kontinuerligt servicetjänster för både befintliga och nya kunder.

Idag är vi marknadens mest kompletta servicepartner för dig som söker en effektiv helhetsleverantör.

Service

BR SOLUTIONS AB servicenätverk täcker hela Sverige. Vi servar allt som rör drivmedelsanläggningen, tillhörande fastigheter och dess installationer samt utför reparationer på alla förekommande fabrikat på marknaden.

BR SOLUTIONS AB utför årligen över 30 000 serviceuppdrag.

Som kund hos oss kan du alltid känna dig trygg. Alla servicetekniker har gedigen erfarenhet. Vår digitala plattform och helpdeskcenter ger dig pålitlig, kostnadseffektiv och mätbar service.

Entreprenad

BR SOLUTIONS AB bygger drivmedelsanläggningar med tillhörande installationer och teknisk utrustning. Oavsett vad du behöver så kan vi ta hand om hela projektet – från mindre enheter som t ex cisterner till installation av kompletta drivmedelsanläggningar. Vi använder alltid den senaste tekniken med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vår moderna maskinpark uppfyller Euro 6 och personalen har givetvis alla erforderliga certifikat.

Fastighetsservice

BR SOLUTIONS AB är din kompletta partner gällande fastighetsservice.

Våra fastighetstekniker installerar, reparerar, underhåller och förnyar allt som rör din fastighet inklusive byggnader och dess installationer. Vi har även, i samarbete med våra kunder, byggt upp ett förebyggande åtgärdsprogram där brister och åtgärdsförslag rapporteras till beställaren.

Senaste uppdragen

Visa alla uppdrag