Ecodriving

Vi är nu i mål med att ha låtit utbilda alla våra tekniker till att bli ecodriving-certifierade förare.
Att minska vår drivmedelsförbrukning är ett led i vårt systematiska miljöarbete.
Med ett sparsamt körsätt ska vi nu minska våra utsläpp av växthusgaser avsevärt.

Snabbanslutning