KVALITET

Vår styrka är vårt tekniska kunnande, breda kompetens och vår service.
Vi tillhandahåller entreprenader, byggservice och teknisk service i rätt tid, på rätt plats och med utlovat utförande.
Vi utför cisternkontroll och trycksättning med gas och är självklart ackrediterade för detta enligt Swedac.

Genom uppföljning och dokumentering av varje order för vi ett systematiskt kvalitetsarbete och når ständiga förbättringar.

UTBILDING

Personalen utbildas fortlöpande utefter rollen, individens behov och branschens teknikutveckling. Våra interna utbildningar grundas i vår breda verksamhet förd i generationer.

Externa utbildningar för arbeten med brandfarliga varor och gaser, Heta arbeten och Byggarbetsmiljösamordnare för projektering och utförande (Bas P & Bas U)

Snabbanslutning