MILJÖARBETE

För oss på BR Solutions är det viktigt att hållbarhetsarbetet har inflytande på hela verksamheten. Vi vill ta vårt ansvar att skapa en hållbar framtid på allvar och därför har vi påbörjat vår resa med ett strukturerat miljöarbete där vi kartlagt vår verksamhet för att hitta de områden där omställningar och korrigeringar gör störst miljönytta. Vi fann att vi först och främst måste rikta våra insatser mot vår avfallssortering, våra transporter och vår kemikalieanvändning.

Vi nöjer oss inte med att sortera ut farligt avfall från det brännbara utan håller nu en ambitiös avfallssortering. Vi har gedigen kunskap i reparation och återbruk vilket håller nere vår avfallsmängd och därmed sparar vi på jordens resurser.

De av oss som arbetar på fältet är utbildade i Eco-driving. Med över 70 tjänstebilar kan vi minska våra utsläpp från transporter avsevärt genom att tillämpa ett bränslesnålt körsätt. När vi har möjlighet tankar vi våra fordon med HVO för att minska vår förbrukning av fossila drivmedel och vi har påbörjat installation av laddstolpar vid våra kontor.

Vi använder en del kemikalier i verksamheten och är medvetna om att sådana kan vara både hälsoskadliga och miljöfarliga. Därför fasar vi ut ”värstingarna” och ersätter med produkter som är skonsammare för människa och miljö.

Vi kan med stolthet säga att vi sedan mars 2021 är tilldelade miljödiplom enligt Svensk miljöbas! Som först i branschen att bli miljödiplomerade visar vi att miljöarbete inte är ämnat för utvalda aktörer, utan något alla kan bedriva utifrån sina förutsättningar.

Vad innebär då vårt hållbarhetsarbete och vår miljödiplomering för våra beställare?
Våra kunder kan visa att de valt att anlita den entreprenör i branschen som ligger i framkant vad gäller kvalitet, miljö och hållbarhet, och vara trygga med att vi på allvar tar vårt ansvar för en hållbar utveckling. Varför nöja sig med mindre än det bästa?

Snabbanslutning