Miljödiplomering

Vi är nu omdiplomerade enligt Svensk Miljöbas för vårt miljöarbete. Det innebär att vi uppfyller Svensk Miljöbas krav på ett aktivt miljöarbete där vi identifierat våra miljöaspekter och hittar mer hållbara lösningar där det gör störst nytta. Nu gör vi vårt bästa för att fortsätta minska vår miljöpåverkan så långt vi kan!

Snabbanslutning