OM OSS

BR SOLUTIONS AB utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön på din anläggning och är ledande i byggrelaterade tjänster, produktutveckling och service. För oss är service synonymt med kundtillfredsställelse. Därför säljer vi entreprenader, service och tilläggstjänster med varaktigt mervärde.

Befintliga och nya kunder har varierande behov. Därför utvecklar vi ständigt vårt utbud för att ligga i fas med marknadens krav. Det har vi gjort sedan 1963.

BR SOLUTIONS AB är:

• Kompetenta

• Pålitliga

• Engagerade

• Fokuserar på behov och skapar varaktiga relationer

• Utvecklar gott ledarskap, hög kunskap och effektiva processer

Snabbanslutning