Utökat till service24h på Gasum tankstationer

Service 24/7


Vi är glada att kunna erbjuda service 24 timmar om dygnet alla dagar om året. Idag är det implementerat och tillämpat på Gasum tankstationer

Trafikskador

Reparation


Om olyckan är framme kan vi snabbt vara på plats och reparera. Gör en felanmälan så har vi snart en tekniker på väg.

Reparationer gör vi på fastigheter, pumpar och fasta installationer som innefattar hela den berörda bränslestationen.

Gasum, Gårdsten

Gasum Gårdsten


Gasum har nu två stationer i Göteborgsområdet. Den senaste är den som vi på BR SOLUTIONS byggde upp i Gårdsten. Stationen ligger strategiskt placerad vid Göteborgs Lastbilcentral, GLC. Gasum och GLC har ett gemensamt mål, att bygga upp ett effektivt och rent transportnätverk över Sverige och Norden.

Vid tankstationen kan både tunga fordon och personbilar tanka.

Stationen erbjuder flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) samt komprimerad naturgas (CNG) och komprimerad biogas (CBG).