OKQ8, Växjö

OKQ8, Växjö


Preem, Åseda

Preem Åseda


Här på Preem i Åseda har vi installerat ny OA, nya spillplattor, nya sugar, nya pumpar och terminaler.

Gasum, Gårdsten

Gasum Gårdsten


Gasum har nu två stationer i Göteborgsområdet. Den senaste är den som vi på BR SOLUTIONS byggde upp i Gårdsten. Stationen ligger strategiskt placerad vid Göteborgs Lastbilcentral, GLC. Gasum och GLC har ett gemensamt mål, att bygga upp ett effektivt och rent transportnätverk över Sverige och Norden.

Vid tankstationen kan både tunga fordon och personbilar tanka.

Stationen erbjuder flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) samt komprimerad naturgas (CNG) och komprimerad biogas (CBG).

Preem Hagaleden, Växjö

Preem Hagaleden Växjö


Här har vi installerat ny CPF, nya sugar, nya spillzoner mm.