Självtvätt för bilar

Markarbete med sprängning och rördragning, installation av oljeavskiljare.

Snabbanslutning