Construction

BR SOLUTIONS AB bygger tankanläggningar och drivmedelsanläggningar med tillhörande installationer och teknisk utrustning. Oavsett vad du behöver så kan vi ta hand om hela projektet – från mindre enheter som cisterner till installation av kompletta drivmedelsanläggningar, för vilken typ av bränsle eller fordon det än gäller.

Vi använder alltid den senaste tekniken med minsta möjliga miljöpåverkan. Vår moderna maskinpark uppfyller Euro 6 och personalen har givetvis alla erforderliga certifikat.

Nybyggnation

Som helhetsentreprenör bygger vi kompletta drivmedelsanläggningar och laddstationer med all den utrustning som det innebär av servicebyggnader, pumpar, cisterner, rör och elektricitet.

Med lyhördhet för våra kunders önskemål så uppför vi lättillgängliga stationer över hela landet. Vi bygger som fristående stationer eller stationer med kedjetillhörighet, som är anpassade efter respektive kedjas krav på utformning och utseende.

Ombyggnation

Vi har lösningar för ombyggnation av befintliga stationer, i syfte att uppfylla ändrade myndighetskrav och för att tillhandahålla bättre miljöanpassade anläggningar. Ska du bygga ut eller modernisera bränslestationen så vill vi vara din självklara partner.

I vårt erbjudande med ombyggnation ingår även uppförande av laddstolpar på befintlig bränslestation.

Snabbanslutning