Laddstolpar

Efterfrågan på eldrivna fordon ökar stadigt och därmed ökar också efterfrågan på att få laddstolpar installerade vid drivmedelsanläggningar. Detta är förstås en tjänst som vi på BR SOLUTIONS tillhandahåller för att bemöta framtidens behov.

Många drivmedelsstationer ställer nu om till att också bli laddstationer för elbilar. Vi ser det som ett viktigt uppdrag att få hjälpa dig att attrahera även elbilsförare och leverera en riktigt snabb, smidig och bra laddupplevelse åt dem.

Med smarta integrationer kan laddlösningarna kopplas ihop med befintliga kassor och system. Vi utbildar personalen i hur laddstolparna ska hanteras och skötas i den dagliga driften. Vi tar ansvar för underhåll, service, uppdateringar och eventuella reparationer.

Installation av laddstolpar på drivmedelsanläggningar

Att utföra nyinstallationer på områden med brandfarliga ämnen kräver sin expertis. Stor noggrannhet måste iakttas när man väljer att installera ny och kraftfull el på drivmedelsstationer.

Vi uppfyller alla elektriska installationskrav gällande arkitektonisk design, elektrisk design, förklaringar, lastdiagram, balansering och säkringsarrangemang. Vi samarbetar med välkända leverantörer av laddstolpar.

Snabbanslutning