Service

Vi bistår med hjälp för allt från byte av en pump eller pumphandtag till belysning, sanering av oljespill och generell fastighetsreparation. En strävan vi har är att alltid vara snabbt på plats när du behöver oss som mest.

Våra fastighetstekniker installerar, reparerar, underhåller och förnyar allt som rör din fastighet, inklusive alla olika byggnader och dess tillhörande installationer. Skyltar och refuger som har råkat ut för olyckliga händelser kan vi också reparera och återställa.

Vår digitala plattform och helpdeskcenter ger dig pålitlig, kostnadseffektiv och mätbar service.

Förebyggande åtgärdsprogram

I samarbete med våra kunder har vi även byggt upp ett förebyggande åtgärdsprogram där brister och åtgärdsförslag rapporteras till beställaren. Att förebygga är ett bra och effektivt sätt att få verksamheten att fortsätta rulla på utan långa, oförutsedda driftstopp och ekonomiska förluster.

Av erfarenhet vet vi att nyproducerat inte alltid är bäst och därför strävar vi alltid efter att reparera i första hand och byta ut i andra hand. För oss är återbruk och materialåtervinning en del av vår profession och vårt hållbarhetsarbete.

Snabbanslutning