Circle K i Stockholm, Tumba

Installationer i mark för drivmelshanteirng


Uppdatering av bland annat rörledningar till dubbel mantell för att uppfylla nya direktiv från naturvårdsverket.

Trafikolyckor

Reparation


Om olyckan är framme kan vi snabbt vara på plats och reparera. Gör en felanmälan så har vi snart en tekniker på väg.

Reparationer gör vi på fastigheter, pumpar och fasta installationer som innefattar hela den berörda bränslestationen.