Miljödiplomering

Omdiplomering för vårt miljöarbete

Gasum Sundsvall

Pågående nybyggnation av tankanläggning för Gasum.

Ecodriving

Alla våra tekniker är nu ecodriving-certifierade!

Fortsatt samarbete med Preem

Vi har signerat ett förlängt ramavtal för byggservice.